Vergi İhtilaflarında Danışmanlık Hizmetleri


Vergi İhtilaflarında Danışmanlık Hizmetleri

-Vergi İhtilaflarında Uzlaşma veya Dava Açma Seçeneklerine Karar Verilmesi Konusunda Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,

-Dava Dilekçelerinin Hazırlanması Sürecinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi.

-İlk Derece Mahkemesi ve Temyiz Süreçlerinde Ek Savunma Verilmesi veya İtiraz Durumlarında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi.