Vergi Danışmanlığı ve Planlaması


Vergi Danışmanlığı ve Vergi Planlaması Hizmetleri

-Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, Damga Vergisi ve İthalatta Alınan Vergilerin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat Aşamalarında Mükelleflere Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,

-Şirket Birleşme, Bölünme, Nevi Değişikliği ve Satın Almalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri,

-Vergi Yükünü Azaltan Yasal Teşvik, İstisna ve Muafiyetlerden Mükelleflerin Azami Düzeyde Yararlanabilmelerini Sağlayacak Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi.