Diğer Tasdik Hizmetleri


Diğer Tasdik Hizmetleri

-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Ürünlerin İhracatta Kullanıldığının Tespitine İlişkin Tasdik Hizmetleri,

-Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,

-Sermaye Artışının Tespitine İlişkin Tasdik Hizmetleri,

-Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Karının, Geçmiş Yıl Karlarının, Cari Yıl Karının, Ortaklara Olan Borcun, Özel Fonların Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Hizmetleri,

-Dernek, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet, İstisna İşlemleri ile Hesaplarının Tasdik Edilmesi Hizmetleri,

-Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri,

-Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti,

-Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi,

-Servet ve Varlık İncelemeleri,

-Erteleme, Taksitlendirme talepleri,

-İthalatçı Belgesi Tasdiki,

-Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Tasdik Hizmetleri,

-Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik Hizmetleri,

-İhale Makamlarına Sunulmak Üzere Hazırlanan Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Raporları,

-Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Hizmetleri,

-Stopaj İadesi Tasdiki,

-Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.