Tam Tasdik Hizmetleri


TAM TASDİK HİZMETLERİ

-Muhasebe İşlem ve Kayıtlarının Yasal Düzenlemelere Uygunluğunun Denetimi,

-Hataların Düzeltilmesi ve Konu Hakkında Gerekli Görüş ve Önerilerde Bulunulması,

-İhtiyaç Duyulması Halinde Yetkili İdari Makamlardan Gerekli Görüşlerin Alınması,

-Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Bunlara Ekli Finansal Tabloların ve Tüm Bildirimlerin Vergi Kanunlarına Uygunluğunun Denetimi ve Tasdiki,

-Tam Tasdik Raporunun Hazırlanması ve Kanuni Süresi İçerisinde Vergi Dairesine Teslim Edilmesi.