Taşınmazların Vergi İstisnaları Karşısındaki Son Durumu

15/7/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 Sayılı Kanun vergi kanunlarındaki istisnalarla ilgili önemli yenilikler getirmiş bulunmaktadır. 7456 sayılı kanununla yapılan düzenlemelerden ek motorlu taşıtlar vergisi kamuoyunda geniş yankı uyandırmış olmakla birlikte söz konusu kanun, vergi kanunlarındaki istisnalarla ilgili olarak özellikle taşınmazlar yönünden önemli değişiklikler yapmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e. maddesine göre; kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarının % 50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı.

Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r. maddesi uyarınca da, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen teslimler katma değer vergisinden istisnaydı.

            7456 Sayılı Kanun ile, 15/7/2023 tarihinden sonra kurumların aktifine alınan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olması uygulaması kaldırılmıştır.

Ayrıca, 15/7/2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların bu tarihten sonra satışlarında ise %50 istisna oranı %25 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Yine aynı kanun ile 15/7/2023 tarihinden sonra kurumların aktifine alınan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası da kaldırılmıştır.

15/7/2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların satışlarında ise KDV istisnası uygulanmaya devam edecektir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerden görüldüğü üzere, 7456 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15/7/2023 tarihinden önce taşınmazın kurumun aktifinde olması istisnadan yararlanma için temel belirleyicidir.

7456 Sayılı Kanunla yapılan önemli değişikliklerden bir başkası ise, taşınmazların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kısmi bölünme kapsamından çıkarılmasıdır. Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesi uyarınca; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmektedir. İşte söz konusu düzenleme ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren taşınmazlar artık kısmi bölünmeye konu edilemeyecektir.

Kısmi bölünme işlemlerinin önemli vergisel avantajları bulunmaktadır. Şöyle ki;

* Kurumlar Vergisi Kanununun 20.maddesine göre; kısmi bölünme sonrasında oluşacak kar vergilendirilmeyecektir,

* KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesine uyarınca; Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan bölünme işlemleri KDV istisnadır,

* Damga Vergisi Kanununun IV/17. maddesi uyarınca ;  Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden istisnadır,

* Harçlar Kanunu’nun 123.maddesi uyarınca; bölünme işlemleri tapu harcından istisnadır.

Taşınmazların mevcut veya yeni kurulan şirkete kısmi bölünmeye konu edilerek vergisel avantajlardan yararlanmak için son tarih 01.01.2024 tarihi olup şirketlerin bu tarihe kadar taşınmazlar yönünden kısmi bölünme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim…

 

                                                                                                                                          Musa ÜNAL

                                                                                                                                    Yeminli Mali Müşavir